Gestaltinstitut
  for personlig kompetenceudvikling og ledelse om os  |  etiske regler  |  artikler  |  foredrag  |  kontakt  
Masterclass i gestaltterapi med Erik B. Smith Kursus i personlig lederudvikling med Erik B. Smith Foredrag med Erik B. Smith Coaching med Erik B. Smith Gestaltterapi med Erik B. Smith Supervision med Erik B. Smith Lederkursus
 

Artiklerne kan downloades...

Artiklen om Dansk Psykoterapeut Forenings menneskesyn skal læses før artiklen om metaetik i psykoterapien. Metaetikken er fundamentet for enhver tilgang til etik i psykoterapien.

Mit udgangspunkt er gestaltterapien, hvorfor klientens ansvarlighed får en særlig fremtrædende placering i metaetikken.

I en tid med hurtigt skiftende normer og regler, bliver metaetikken det sikre fundament i enhver ny etiks retning.

OBS. Hel eller delvis kopiering af artiklerne er kun tilladt med kildeangivelse.


 

Filosofisk teori i den psykoterapeutiske samtale.
Download artikel her

Metaetik i psykoterapi.
Download artikel her

Skyld og skam - en gestaltterapeutisk indfaldsvinkel. Download artikel her

Husserls opfattelse af bevidstheden og dens betydning for den fænomenologiske reduktion.
Download artikel her

Dansk Psykoterapeut Forenings menneskesyn.
Download artikel her

Skammens fænomenologi, årsag og formål.
Download artikel her

Følelsernes fænomenologi og betydning for erkendelse.
Download artikel her

Shame is about the Self.
Download artikel her

 

 

Lederkursus