Gestaltinstitut
  for personlig kompetenceudvikling og ledelse om os  |  etiske regler  |  artikler  |  foredrag  |  kontakt  
Masterclass i gestaltterapi med Erik B. Smith Kursus i personlig lederudvikling med Erik B. Smith Foredrag med Erik B. Smith Coaching med Erik B. Smith Gestaltterapi med Erik B. Smith Supervision med Erik B. Smith Lederkursus
 

Mediation i forbindelse med konflikter ved skilsmisse eller separation

Mediation betyder mægling - den konstruktive vej ud af ”uløselige” konflikter. Mediation som metode er udviklet, fordi det både er dyrt og langsommeligt at få en konflikt afgjort ved domstolene. Når retten har afsagt sin dom, er der en vinder og en taber.

Når et ægteskab opløses er der mange praktiske spørgsmål, der skal besvares – og mange konflikter, der skal løses. De fleste klarer at løse konflikterne selv, men nogle oplever, at konflikterne bliver for voldsomme, og at en fælles løsning synes håbløs.
De fleste ved også, at en advokat og en retssag let bliver dyrere end en strid om bestemte genstande i fællesboet – og så giver de sig, og finder en løsning. Hvis konflikten er om de fælles børn, så tæller det med pengene mindre – hvis man altså har pengene.
Til gengæld ved forældre godt, at skænderier om børnene, er til stor skade for netop de børn, de ønsker at beskytte.

Vi véd godt, at en skilsmisse er en vanskelig sag.
Vi véd også, at det bedste er, at få løst alle konflikter i ro og mag. Alligevel kan det gå helt galt. Vrede, skam, skyld, skuffede forventninger, angst for fremtiden, sorg og usikkerhed blander sig og spærre for en god og fornuftig løsning. Hvad gør man så? En advokat og en retssag er en mulighed. En dom betyder, at den ene står som vinder, og den anden står som taber.

Mediation er en anden mulighed. Min erfaring som jurist og gestaltterapeut fortæller mig, at disse konflikter i forbindelse med separation og skilsmisse, kan løses så ingen af parterne føler sig som taber.


supervision

Mediation er det ”nye” ord for konfliktløsning, hvor begge parter er villige til at finde en konstruktiv løsning, og hvor det åbenbart er nødvendigt at have en udefra kommende fagmand til at hjælpe sig.

En løsning, hvor den ene står som taber – og den anden står som vinder, er ingen løsning. Begge parter skal være tilfredse og enige om, at det er den bedst mulige løsning i en trist og umulig situation

Meditation er IKKE terapi. Meditation er en styret proces, hvor vi i fællesskab får afdækket problemerne, og hvor begge parters interesser belyses. Hvis det er muligt, finde vi også frem til en vis forståelse for den anden parts interesse. Forskellige løsninger drøftes for at nå frem til et fælles udgangspunkt, der derefter danner grundlag for en aftale, begge parter er enige om. Når enighed er opnået, bliver der indgået en bindende skriftlig aftale. Parterne bekræfter aftalen med deres underskrift – og to voksne mennesker har taget ansvaret for en konstruktiv løsning på et svært problem.

Kontakt via e-mail: erikfynsmith@hotmail.com

 

 


Lederkursus