Gestaltinstitut
  for personlig kompetenceudvikling og ledelse om os  |  etiske regler  |  artikler  |  foredrag  |  kontakt  
Masterclass i gestaltterapi med Erik B. Smith Kursus i personlig lederudvikling med Erik B. Smith Foredrag med Erik B. Smith Coaching med Erik B. Smith Gestaltterapi med Erik B. Smith Supervision med Erik B. Smith Lederkursus
 

Flere års erfaring som supervisor for mange forskellige faggrupper

Som regel er det ledelsen, der ansætter mig til at komme og arbejde med en bestemt personalegruppe. Jeg betinger mig altid, at jeg er til for gruppen og at jeg ikke er ledelsens forlængede arm. Det betyder,
at jeg ikke vil referere tilbage til ledelsen, hvad der foregår i gruppen, medmindre gruppen selv beder
mig om det. Ledelsen har således ikke instruktions-beføjelse over mig. Ledelsen ansætter mig og ledelsen afskediger mig – det er alt.

Min erfaring med supervision i en faggruppe er næsten altid, at der ligger uudtalte konflikter og lure, og min opgave bliver, at få løst op for en sådan konflikt på en respektfuld måde – at få skabt en vind-vind situation, og så i øvrigt give gruppen et værktøj til at løse fremtidige konflikter. Den personlige relation er altafgørende for en vellykket supervision. Jeg er ikke den sagkyndige i faggruppens specielle kompetencer, men jeg kender til gruppeprocesser, kontakt-forstyrrelser og manipulationer.

Jeg er direkte og udholdende og ved at gøre det tydeligt, hvad der foregår, vil gruppen selv forholde


supervision

sig til mulige udveje, og det vil ske på en hensigtsmæssig og respektfuld måde.

Min praktiske og teoretiske erfaring som uddannelsesleder på en terapeutisk uddannelse, min erfaring som leder af en statsinstitution og min viden fra filosofistudiet gør det let for mig at sætte konkrete hændelser i gruppen ind i en praktisk og teoretisk sammenhæng.

Jeg synes det er spændende at superviserer faggrupper.

Kontakt via e-mail: erikfynsmith@hotmail.com

 

 

 


Lederkursus